Mobiel internet is de uitkomst voor wie buiten de deur werkt, veel reist of voor wie gewoon altijd online wil zijn. Met mobiel internet is men altijd online via bijvoorbeeld een laptop, tablet of smartphone. Men hoeft niet meer thuis te zijn om e-mail te kunnen lezen, het nieuws te volgen of filmpjes te bekijken. De kosten van mobiel internet lopen zeer uiteen. Zo kunnen de kosten worden berekend aan de hand van het aantal verbruikte MB, op basis van een databundel of voor een vast bedrag per maand. Het is van belang om na te gaan hoeveel men het mobiel internet zal gaan gebruiken voordat er een keuze wordt gemaakt in de manier waarop het mobiel internet zal worden afgerekend. Deze keus zal van belang zijn om de kosten van mobiel internet zo laag mogelijk te kunnen houden.

Afrekening per MB
Het datagebruik bij mobiel internet wordt in Megabyte gemeten (MB). Hoelang men met één MB kan internet hangt onder meer af van de actie of het soort website. Bevat een website veel plaatjes, dan zal het bezoeken van deze website meer MB kosten dan het bezoeken van een website zonder plaatjes. Filmpjes op Youtube bestaan uit veel data en kosten daarom ook veel MB. Bij afrekening per MB brengt de provider de gemaakt kosten per MB in rekening aan het einde van de maand. Er wordt gekeken hoeveel men gebruik heeft gemaakt van mobiel internet aan de hand van het aantal MB dat men heeft verbruikt. De kosten bij afrekening per MB verschillen per provider, maar zullen altijd hoger liggen dan wanneer men een abonnement met een vast aantal MB afsluit. Afrekening per MB bij gebruik van mobiel internet is alleen aan te raden voor wie zeer weinig tot geen gebruik maakt van mobiel internet. Voor deze personen zal een databundel teveel MB bevatten. Voor wie meer gebruik maakt van mobiel internet zullen de kosten bij afrekening per MB hoog oplopen.

Kosten per databundel
Bij iedere provider is het mogelijk om een databundel met een bepaald aantal MB af te sluiten voor een bepaalde prijs. Deze MB’s zullen omgerekend goedkoper zijn dan wanneer er per MB wordt betaald. Men kan er voor kiezen om een databundel af te sluiten voor een enkele keer, maar het is ook mogelijk om een databundel voor iedere maand af te sluiten. Wanneer het aantal MB uit de databundel is verbruikt kan er geen gebruik meer worden gemaakt van mobiel internet. Een andere mogelijkheid is dat er nog wel gebruik gemaakt kan worden van mobiel internet maar wanneer men het aantal MB uit de databundel overschrijdt betaald men een ander tarief. Het tarief voor de MB die buiten de bundel worden verbruikt zal een stuk hoger liggen, het overschrijden van het aantal MB uit de bundel kan resulteren in flink oplopende kosten. Het is mogelijk om een datateller-app te installeren waarmee men het dataverkeer in de gaten kan houden. Zo worden extra kosten voorkomen omdat men precies ziet of het aantal MB uit de bundel niet wordt overschreden.

Een vast bedrag
Het is mogelijk om een onbeperkt internetbundel tegen een vast bedrag per maand af te sluiten bij een aantal providers. Het bedrag dat wordt bepaald is afhankelijk van het aantal MB in de bundel en zal per provider verschillend zijn. Wanneer de gebruiker het limiet bereikt zal de snelheid van het internet worden verlaagd. Er kan nog wel gebruik worden gemaakt van het mobiel internet maar dan tegen een lagere snelheid. Men voorkomt met het afsluiten van een ‘onbeperkt internet’ abonnement dat de kosten zullen oplopen. Een onbeperkt internet abonnement is ideaal voor wie veel gebruik maakt van mobiel internet.